Bestuur

Voorzitter: Wim Swennen
Ondervoorzitter: Jos Bakkers, Arne van den Heuvel
Secretaris: Cor Janssen
Penningmeester: Marleen Stevens
Bestuursleden: Jean Swennen, Jean-Louis Vandewinkel, Erik van den Heuvel, Michael Baens, Wouter Seerden, Johan Verlaak